# سفر_به_پنج_است_1پای_2_دل__3همت_4_دیدار5_فنای_نفس

همایش کشوری کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی محیط زیست.دانشگاه سبزوار

  همایش کشوری دانشجویی  کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی محیط زیست  با رویکرد نانو تکنولوژی، بیو تکنولوژی و GIS-RS دانشگاه حکیم ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 33 بازدید