# اسیر_گذر_زمان_نباش_اثر_گذار_باش

a heart let go of your soul until you see the soul maker

                                                                                                  انسان،درختی است که با فکرها و باورها و ایده هایش جریان پیدا می کند.هر فکری،شاخه ای است و در ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 20 بازدید